جزئیات برنامه همایش ملی «عالم ذرّ»
03 خرداد 1400

لینک ورود به همایش:

http://www.irip.ac.ir/u/13b

لینک در روز همایش فعال خواهد شد.برای ورود و مشاهده همایش فقط کافیست با مرورگر کروم وارد لینک شوید و نام خود را ثبت کنید و از طریق مهمان وارد صفحه شوید.