فراخوان مقالات نخستین همایش ملی با عنوان «عالم ذر (عوالم پیش از دنیا) از دیدگاه آموزه‌های وحیانی و اندیشمندان مسلمان» منتشر شد.
25 خرداد 1399

به فضل پروردگار دانا و توانا و با همت گروه کلام مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، نخستین همایش ملی با عنوان «عالم ذر (عوالم پیش از دنیا) از دیدگاه آموزه‌های وحیانی و اندیشمندان مسلمان» در 27 اردیبهشت ماه 1400 برگزار  خواهد گردید.